GRADSKI MUZEJ SENJ


JAVNA NABAVA


<< Nazad na početu stranicu

 

Savjetovanje s javnošću za objavljivanje općeg akta jednostavne nabave
GRADSKI MUZEJ SENJ – Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Početak savjetovanja: 04. kolovoza 2017.     Završetak savjetovanja: 18. kolovoza 2017.


Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. kolovoza 2017. godine dostave svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave putem OBRASCA za savjetovanje na
e-mail: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na službenim web stranici Gradskog muzeja Senj www.muzej-senj.hr.


Zahvaljujemo na Vašem doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave!


>> Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (docx, 36 KB)

>> OBRAZAC (docx, 14 KB)

 


21. kolovoza 2017.

>> IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA -
PRAVILNIK O POROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
(pdf, 257 KB)


>> PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (docx, 26 KB)

     
  Na vrh stranice